Manifest rodzin i ankieta skierowana do samorządowców

RODZINY WYMAGAJĄ - RODZINY PYTAJĄ


Afirmacji

małżeństwa i rodziny

Wdrażania rozwiązań promujących kulturę rodzinną, zachęcających do budowania wiernych i trwałych związków


Wspierania inicjatyw na rzecz małżeństwa i rodziny, finansowania programów skierowanych do dzieci i młodzieży, które będą pokazywać piękno życia rodzinnego i związanych z rodziną wartości takich jak miłość, wierność, solidarność, lojalność, uczciwość, pracowitość itd.


Prowadzenia kampanii społecznych na rzecz małżeństwa, rodziny, dzietnościKonstruowania systemów wsparcia dla młodych małżeństw, zwłaszcza w obszarze budownictwa


Finansowaniu projektów skierowanych do rodziców na temat budowania relacji w związku i wychowywania dzieci


My, reprezentanci polskich rodzin,  zrzeszeni w organizacjach

i stowarzyszeniach mających na celu ochronę rodziny,

wzywamy wszystkie instytucje, a w szczególności parlamentarzystów,

reprezentantów samorządów oraz przedstawicieli mediów,

do podjęcia aktywnych działań na rzecz małżeństwa i rodziny, a zwłaszcza:

Wdrażania rozwiązań profilaktyki rodzinnej dla małżeństw zagrożonych rozpadem


Zastopowania finansowania programów o charakterze anty-rodzinnym, związanym z ideologią Gender Mainstreaming lub promocją mniejszości seksualnych


Ochroną dzieci przed demoralizacją, a zwłaszcza ograniczenia dostępu do pornografii oraz alkoholu i substancji psychoaktywnych (narkotyki/ dopalacze)


Wdrażania profilaktyki uzależnień cyfrowych dotykających coraz większą część polskiej populacji


Wzmacniania rodziny

Ochrony rodziny przed

zagrożeniami

Oczekujemy, iż działania na rzecz rodzin związane z polityką

  Family Mainstreaming (Polityka Rodzinno-Centryczna), 

staną się podstawą działania wszystkich

 instytucji publicznych w Polsce.


MANIFEST RODZIN WSPIERAJĄ

Fundacja Instytut Analiz

Płci i Seksualności "Ona i On"Stowarzyszenie

Rodzice Chronią Dzieci

Wypełnienie ankiety jest deklaracją poparcia manifestu i podjęcia działań na rzecz ochrony i wsparcia rodzin.
Pytania zadane w ankiecie dotyczą postulatów związanych z polityką rodzinną  przedstawionych w manifeście.


Ankieta jest dostępna online i zawiera 10 pytań. Zapraszamy do jej wypełnienia!


 Spersonalizowane odpowiedzi udzielone w ankiecie, wraz z imieniem

i nazwiskiem kandydata, będą publicznie dostępne

na niniejszej stronie, w Internecie oraz mediach społecznościowych.

ANKIETA DLA KANDYDATÓW
W WYBORACH 
SAMORZĄDOWYCH 2018

WYNIKI ANKIETY

(Proszę wybrać województwo na mapie)

©2018 Ordo Iuris, All Rights Reserved